Vesna Pantović

dr med Vesna Pantović

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Vesna Pantović rodjena 24.04.1966 u Beranama, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet sam završila u Prištini 1992 godine. Iste godine sam zasnovala radni odnos u Domu Zdravlja "Dr N.Labovic" u Beranama na zadacima ljekara opšte prakse. Specijalizaciju iz opšte medicine stekla sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 03.04.2002 godine. U okviru projekta unapređenja sistema zdravstva u Crnoj Gori završila sam Kurs edukacije za primarnu zdravstvenu zaštitu 2010/2011 godine na Medicinskom fakultetu u Podgorici i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2FARMAKOLOGIJA0 x 02 x 20 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5ZDRAVSTVENA NJEGA U GERIJATRIJI SA GERIJATRIJOM0 x 05 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave