Marija Joksimović

dr med Marija Joksimović

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Primarijus dr Marija Joksimović rođena je 1968. godine u Beranama. Medicinski fakultet završila je  u Beogradu 1992. godine,  a specijalizaciju iz pedijatrije  2001. godine, takođe u Beogradu. Radnu praksu je započela  kao ljekar opšte prakse u službama Opšte medicine i Medicine rada Doma zdravlja u Beranama. Pored toga, radila  je kao predavač u Srednjoj  medicinskoj školi u Beranama. Od 2001. godine  radi  u Dječjem dispanzeru u Domu zdravlja „Dr Nika     Labović“ u Beranama...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA PEDIJATRIJSKIH BOLESNIKA0 x 0.6 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI SA PEDIJATRIJOM0 x 01.2 x 40 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave