Marija Joksimović


Marija Joksimović
Šifra: 355048
Prezime i ime: Marija Joksimović
Titula: dr med
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA PEDIJATRIJSKIH BOLESNIKA0 x 0.6 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI SA PEDIJATRIJOM0 x 01.2 x 40 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor