Vukosav Joksimović


Vukosav Joksimović
Šifra: 355072
Prezime i ime: Vukosav Joksimović
Titula: dr med
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4OSNOVI REHABILITACIJE SA NJEGOM0 x 06 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5MEDICINSKA REHABILITACIJA0 x 0.66 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor