Kastratović Raičević Mara

visoka medicinska sestra Kastratović Raičević Mara

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Ime i prezime: Raičević Mara Datum rođenja: 18,08,1981   Adresa: Berane (Crna Gora)   Telefon: + 382 67 347 270   E-mail: mararaicevic@gmail.com       OBRAZOVANJE     VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA- STEPEN BACHELOR (Bapp) Specijalista zdravstvene njege            Položen stručni (državni...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave