Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Raičević MaraX

Ime i prezime: Raičević Mara

Datum rođenja: 18,08,1981

 

Adresa: Berane (Crna Gora)

 

Telefon: + 382 67 347 270

 

E-mail: mararaicevic@gmail.com

 

 

 

OBRAZOVANJE

 

 

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA- STEPEN BACHELOR (Bapp)

Specijalista zdravstvene njege

           Položen stručni (državni ispit)

 

 

radno iskustvo

 

 

Radim u Opštoj bolnici u Beranama ( 18 godina)- jedinica intenzivnog liječenja- Hirurgija

 

Asistent na Visokoj medicinskoj školi od 2008.god
 

 

ostalo                                                                                                                                   

Poznavanje engleskog jezika

Polozen vozački ispit ,,B” kategorija