Mira Ralević


Mira Ralević
Šifra: 355077
Prezime i ime: Mira Ralević
Titula: visoka medicinska sestra
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE I0 x 015 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE II0 x 012 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ZDRAVSTVENA NJEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI0 x 08 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor