Medicinski fakultet

Biografija - Ralević Mira
Biografija - Ralević Mira

Ralević Mira, rođena 22.09.1986.godine u Beranama. Živi u Beranama, Donje Luge bb. Državljanka Crne Gore.

Kontakt telefon: 068 492 558

E-mail: ralevicmira@gmail.com

Zavrsila srednju medicinsku školu „Dr Branko Zogović“ (2005), Visoku medicinsku školu u Beranama (2009), Specijalističke studije zdravstvene njege u Beranama (2016).

Od 2010.godine zaposlena u Dom Zdravlja Berane- Jedinica za patronažu.

Saradnik u nastavi na Visokoj medicinskoj školi od 2010.godine.

Dobro poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

Vozač B kategorije.