Mira Ralević

visoka medicinska sestra Mira Ralević

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Ralević Mira, rođena 22.09.1986.godine u Beranama. Živi u Beranama, Donje Luge bb. Državljanka Crne Gore. Kontakt telefon: 068 492 558 E-mail: ralevicmira@gmail.com Zavrsila srednju medicinsku školu „Dr Branko Zogović“ (2005), Visoku medicinsku školu u Beranama (2009), Specijalističke studije zdravstvene njege u Beranama (2016). Od 2010.godine zaposlena u Dom Zdravlja Berane- Jedinica za patronažu. Saradnik u nastavi na Visokoj medicinskoj školi od 2010.godine. ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne6PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENTIVNI PROGRAMI0 x 032 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave