Aleksandra Huter


Aleksandra Huter
Šifra: 355193
Prezime i ime: Aleksandra Huter
Titula: dr
Zvanje: naučni saradnik
Org. jedinica: Institut za biologiju mora
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Aleksandra REDŽIĆ, Nada KRSTULOVIĆ, Mladen ŠOLIĆ, Danijela ŠANTIĆ and Marin ORDULJDynamics of prokaryotic community in Boka Kotorska Bay (South-eastern Adriatic Sea) Acta Adriatica