Sandra Jokanović


Sandra Jokanović
Šifra: 355197
Prezime i ime: Sandra Jokanović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u istraživanju
Org. jedinica: Institut za biologiju mora
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rajko Martinovića, Stoimir Kolarević, Margareta Kračun-Kolarević, Jovana Kostić, Sandra Jokanovića, Zoran Gačić, Danijela Joksimovića, Mirko Đurović, Zoran Kljajića,Branka Vuković-GačićComparative assessment of cardiac activity and DNA damage in haemocytes of the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis in exposure to tributyltin chlorideEnvironmental Toxicology and Pharmacology
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinovic Rajko Kolarevic Stoimir Kracun-Kolarevic Margareta Kostic Jovana Markovic Sandra Gacic Zoran M Kljajic Zoran Vukovic-Gacic Branka Genotoxic potential and heart rate disorders in the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis exposed to Superdispersant-25 and dispersed diesel oilMARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH