Amina Kučević

dr pharm Amina Kučević

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Amina Kučević rođena je 04.07.1991. godine u Bijelom Polju, gdje je završila Osnovnu školu „Dušan Korać“ kao đak generacije. U istom gradu završila je nižu muzičku školu na odsjeku harmonika, kao i  gimnaziju „Miloje Dobrašinović“, na opštem smjeru. U osnovnoj školi i gimnaziji bila je dobitnik diplome „Luča“. Tokom svog školovanja bila je takmičar iz matematike, hemije i biologije na kojima je osvajala mnogobrojne nagrade, među kojima se izdvaja nagrada za...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave