Medicinski fakultet

Biografija - Kučević Amina
Biografija - Kučević Amina

Amina Kučević rođena je 04.07.1991. godine u Bijelom Polju, gdje je završila Osnovnu školu „Dušan Korać“ kao đak generacije. U istom gradu završila je nižu muzičku školu na odsjeku harmonika, kao i  gimnaziju „Miloje Dobrašinović“, na opštem smjeru. U osnovnoj školi i gimnaziji bila je dobitnik diplome „Luča“. Tokom svog školovanja bila je takmičar iz matematike, hemije i biologije na kojima je osvajala mnogobrojne nagrade, među kojima se izdvaja nagrada za osvojeno 1. mjesto na Republičkom takmičenju iz hemije.

Farmaceutski fakultet u Podgorici upisala je 2010. godine. U decembru 2012. godine izabrana je za dobitnika „Univerzitetske nagrade“ za najboljeg studenta Farmaceutskog fakulteta za 2012/2013. godinu sa prosječnom ocjenom „A“ (10,00). Dobitnik je i ,,Atlas stipendije“ za studijsku 2014/2015. godinu koju dodjeljuje Atlas fondacija. Takođe je dobitnik „Stipendije talentovanim učenicima i studentima“ koju dodjeljuje Ministarstvo prosvjete Republike Crne Gore kao i stipendije Opštine Bijelo Polje za talentovane studente. Od 2013. godine bila je na poziciji Liaison Secretary za „Savez studenata farmacije“ u okviru Evropske asocijacije studenata farmacije (EPSA - European Pharmaceutical Students’ Association). Od 2014. godine bila je na mjestu predsjednika „Saveza studenata farmacije“ (SSF). Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu 2015. godine - završni rad na predmetu Klinička farmacija odbranila je ocjenom „A“.

Od 2015. godina angažovana je kao saradnik u nastavi na Farmaceutskom fakultetu u Podgorici na predmetima Farmakoterapija I i II. U 2016. godini godini odradila je pripravnički staž u Apotekarskoj ustanovi Crne Gore–Montefarm, apoteka ,,Sahat kula“–Podgorica, nakon čega svoju profesionalnu karijeru nastavlja u Agenciji za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) na mjestu eksperta za procjenu kvaliteta ljekova. Trenutno je zasposlena u farmaceutskoj kompaniji Hoffmann-La Roche, na poziciji Specijaliste za proizvode.

Voli da čita, putuje, uči, provodi vrijeme sa prijateljima, a tečno govori engleski, ruski i njemački jezik.