Marija Mašković

dr sci Marija Mašković

saradnik u nastavi dr | Medicinski fakultet | honorarno

Rođena 9. decembra 1974. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu (V Beogradska gimnazija). Obrazovanje: Diplomirala u junu 2000. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalistički ispit iz Ispitivanja i kontrole lekova položila u septembru 2008. godine i time stekla zvanje specijaliste iz ispitivanja i kontrole lekova (Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu). Specijalistički rad: Farmaceutska analiza valsartana i hidrohlorotiazida u Co-Diovan tabletama. Doktorsku...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne7FARMACEUTSKA ANALIZA I KONT. LJEKOVA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave