Marija Mašković


Marija Mašković
Šifra: 900181
Prezime i ime: Marija Mašković
Titula: dr sci
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne7FARMACEUTSKA ANALIZA I KONT. LJEKOVA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor