Tatjana Ćulafić

Tatjana Ćulafić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Rođena 12.6.1976. godine u Peći, Republika Srbija. Osnovnu i srednju školu završila u Andrijevici. Medicinski fakultet završila na Univrzitetu u Prištini 2006. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža i položenog državnog ispita radila kao izabrani doktor u Domu zdravlja Berane i Centru za hitnu pomoć (2007-2010 godine).  U Opštoj bolnici Berane zaposlena kao specijalizant iz oblasti patološke anatomije (2010-2015), a od maja  2015. godine zaposlena u Centru za patologiju i sudsku medicinu, Kliničkog centra Crne Gore. ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave