Mirko Lipovac

dr med Mirko Lipovac

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Rođen sam 1991. godine u Cetinju. U junu 2010. godine upisujem se na studije Medicinskog fakulteta u Podgorici, odsjek medicina, opšti smjer. Šest godina kasnije, 23.maja 2016. završavam studije sa prosječnom ocjenom A (9,65). Tokom studija u više navrata sam bio dobitnik nagrada Dekana medicinskog fakulteta za ostvareni uspjeh tokom studija. Učesnik sam brojnih kongresa, radionica i drugih vidova edukacija. Tokom jula 2013. godine boravio sam na jednomjesečnoj profesionalnoj razmjeni studenata medicine iz oblasti kardiologije na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Popovic N, Lipovac M, Radunovic M, Ugarte J, Isusquiza E, Beristain A, Moreno R, Aranjuelo N, Popovic TFractal Characterization of Retinal Microvascular Network Morphology During Diabetic Retinopathy ProgressionMicrocirculation

Obavjestenja iz nastave