Medicinski fakultet

Biografija - Lipovac Mirko
Rođen sam 1991. godine u Cetinju. U junu 2010. godine upisujem se na studije Medicinskog fakulteta u Podgorici, odsjek medicina, opšti smjer. Šest godina kasnije, 23.maja 2016. završavam studije sa prosječnom ocjenom A (9,65). Tokom studija u više navrata sam bio dobitnik nagrada Dekana medicinskog fakulteta za ostvareni uspjeh tokom studija. Učesnik sam brojnih kongresa, radionica i drugih vidova edukacija. Tokom jula 2013. godine boravio sam na jednomjesečnoj profesionalnoj razmjeni studenata medicine iz oblasti kardiologije na Univerzitetskoj klinici Antolska u Bratislavi, Republika Slovačka. Tokom avgusta, 2016. godine takođe sam boravio na jednomjesečnoj profesionalnoj razmjeni studenata medicine iz oblasti kardio-vaskularne hirurgije na Univerzitetskoj klinici Civico u Palermu, Republika Italija.

U septembru 2016. godine odlukom Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore izabran sam za saradnika u nastavi za oblast Medicinska Fiziologija, od kada izvodim praktičnu nastavu za predmete: Medicinska fiziologija, studijski program Medicina; Fiziologija I i Fiziologija II, studijski program Farmacija; Opšta i oralna fiziologija, studijski program Stomatologija.

U oktobru 2016. godine upisujem se na program Doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Podgorici. Dobitnik sam stipendije Ministarstva nauke Crne Gore, za sufinansiranje prve godine doktorskih studija za studijsku 2016/17. godinu.

Stručni ispit položio sam u maju 2017. godine pred komisijom Ministarstva zdravlja Crne gore. U oktobru 2018. godine upisujem specijalističke studije, iz oblasti interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje trenutno obavljam specijalistički staž.