Marina Vuković

Marina Vuković

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Diplomirala na Medicinkom fakultetu u Beogradu 2008. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije od 2016. UEMS Board Exam in PRM položila 2016. Na doktroskim studijama na Medicniskom fakultetu u Beogradu iz oblasti fizioloških nauka. Zaposlena u Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Crne Gore. Saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Učesnik Haim Ring School seminara 2013. i 2015. u Italiji, Salzburg Weill Cornell seminara 2015. u Austriji iz oblasti rehabilitacione medicine, kao i seminara o tradicionalnoj kineskoj...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bokan-Mirković V, Škarić-Karanikić Ž, Nejkov S, Vuković M, Ćirović D.Diabetic Polyneuropathy and Risk of Falls: Fear of Falling and Other FactorsActa Clinica Croatica

Obavjestenja iz nastave