Marina Vuković


Marina Vuković
Šifra: 900328
Prezime i ime: Marina Vuković
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5FIZIKALNA MEDICINA0 x 01 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7NEUROLOGIJA (FIZIKAL.MED.6,MED.RADA 3 SPEC.EPID.1)0 x 0.2 x 80 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA(FIZ.MED.25MED.RADA 6,SPEC.EPID.4)0 x 0.22 x 100 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10HIRURGIJA (FIZ.MED.10,MED.RADA 6,SPEC.EPID.2)0 x 0.18 x 100 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10PEDIJATRIJA (FIZIKALNA MEDICINA 8,MEDICINA.RADA 3)0 x 0.13 x 80 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bokan-Mirković V, Škarić-Karanikić Ž, Nejkov S, Vuković M, Ćirović D.Diabetic Polyneuropathy and Risk of Falls: Fear of Falling and Other FactorsActa Clinica Croatica