Marina Vuković

Marina Vuković

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Diplomirala na Medicinkom fakultetu u Beogradu 2008. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije od 2016. UEMS Board Exam in PRM položila 2016. Na doktroskim studijama na Medicniskom fakultetu u Beogradu iz oblasti fizioloških nauka. Zaposlena u Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Crne Gore. Saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Učesnik Haim Ring School seminara 2013. i 2015. u Italiji, Salzburg Weill Cornell seminara 2015. u Austriji iz oblasti rehabilitacione medicine, kao i seminara o tradicionalnoj kineskoj...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5FIZIKALNA MEDICINA0 x 01 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7NEUROLOGIJA (FIZIKAL.MED.6,MED.RADA 3 SPEC.EPID.1)0 x 0.27 x 50 x 0
MEDMEDICINAOsnovne8NEUROLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10HIRURGIJA (FIZ.MED.10,MED.RADA 6,SPEC.EPID.2)0 x 0.18 x 110 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10PEDIJATRIJA (FIZIKALNA MEDICINA 8,MEDICINA.RADA 3)0 x 0.04 x 80 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bokan-Mirković V, Škarić-Karanikić Ž, Nejkov S, Vuković M, Ćirović D.Diabetic Polyneuropathy and Risk of Falls: Fear of Falling and Other FactorsActa Clinica Croatica

Obavjestenja iz nastave