Uroš Labudović


Uroš Labudović
Šifra: 900337
Prezime i ime: Uroš Labudović
Titula: dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA0 x 03 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije