Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Labudović Uroš Curriculum Vitae

Ime i prezime: Uros Labudovic

Datum rođenja: 04.12.1987

Adresa: Krađorđeva br. 3, Podgorica, Crna Gora

Telefon:

Mobilni telefon:

E-mail: uroslabudovic87@live.com

Interesovanja:         

- stomatologija

- medicina

- naučno-istraživački rad

- računari

- farmacija

- psihologija

-ekologija

 

Obrazovanje:

- DOKTOR STOMATOLOGIJE, ( upisao se studijske 2006/2007 godine na Medicinski fakultet Podgorica, studijski program Stomatologija, u trajanju od 5 (pet) godina, obima 300 ECTS kredita. Studije zvrsio 31.05.2012. godine, sa srednjom ocjenom polozenih ispita „B“(devet)  i time stekao naziv DOKTORA STOMATOLOGIJE(Dr Stom.) )

-POLOZEN STRUCNI ISPIT ZA RAD U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, POLOZEN STRUCNI ISPIT ZA RAD U DRZAVNIM ORGANIMA.

 - srednja medicinska škola“Dr Branko Zogovic“ Berane , smjer zubni tehničar, dobitnik diplome „Luča II“, godina završetka 2006.

Znanje stranih jezika:

- engleski jezik (osnovni nivo).

Rad na računaru:

- odlično poznavanje rada na računaru

Dosadašnje radno  angažovanje:

     TRENUTNO RANO MJESTO 

Farmaceutski inspektor- Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (03.11.2020-)

     TRENUTNO RANO MJESTO-

Saradnik u nastavi  na Medicinskom fakultetu u Podgorici, studijski program stomatologija na predmetu Mobilna stomatološka protetika- pretklinika ( školska 2019-2020, 2020/2021). 

      - Uprava za inspekcijske poslove

Zdravstveno-sanitarni inspektor (01.08.2018-02.11.2020. godine).

       - PZU Opsta stomatoloska AMBULANTA ,, BAMI DENT,,- doktor stomatologije (01.10.2016- 31.07.2018. godine).

        -PZU POLIKLINIKA MILIĆ ,, Estetika dentis i pedijatrija"- doktor stomatologije(12.01.2015 – 31.09.2016. godine).

        - Saradnik u nastavi na predmetima Stomatološka protetika pretklinika i Gnatologija (školska 2016/2017-2017/2018-2018/2019).

         -Demonstrator na medicinskom fakultetu u Podgorici, studijski program stomatoloije na predmetu Stomatološka protetika- pretklinika školska 2014-2015, školska 2015-2016 godina.

          -  Odradjen pripravnicki staz na Stomatoloskoj poliklinici Klinickog Centra Crne Gore i Farmaceutskoj veledrogeriji Farmont M.P. d.o.o Danilovrad (15.01.2013-15.10.2013. godine).

        

- jedan od osnivaca prvog CRNOGORSKOG PORTALA ZDRAVLJA ,,www.netordinacija.me“

- stali dopisnik prvog Crnogorskog portola zdravlja (tekstovi iz oblasti stomatologije).

- podpredsjednik Centra za stručni i naučno istraživački rad studenata Medicinskog fakulteta od 2011 godine

- predsjednik skupstine NVO Preventivno-edukativni centar Podgorica 2010 godina

Neformalno obrazovanje:

- ,,CLINICAL ADVANCES IN DENTAL IMPLANT TREATMENT AND TISSUE MANAGEMENT presented by Dr Sascha A. Jovanovic“, held in Becici, Montenegro, on September 3, 2007.

-„51. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem“, u organizaciji Medicinskog fakulteta Beograd, Ohrid 2010

-„52. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem“, u organizaciji Medicinskog fakulteta Beograd, Budva 2011

 Ostale vještine:

Izuzetno razvijene komunikacijske veštine i veštine rukovođenja timom;

Dobar u rasuđivanju i donošenju suda;

Veoma dobra koncentracija i usredsređenost na detalje;

Precizan i tačan rad pod pritiskom;

Odgovoran u realizaciji zadatih rokova

U stanju da veoma pažljivo sasluša druge;