Dragana Marković

Dragana Marković

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Dragana Markovic  je rođena 1990.god. u Pljevljima. Osnovnu školu  je završila u Pljevljima (nosilac diplome Luča I), kao i srednju školu (takodje diploma Luca I). Farmaceutski  fakultet  Univerziteta CG upisala je 2009.god., a završila 2014.god. Tokom studiranja nagradjena je od strane grada Podgorica nagradom „19 Decembar“ Kao student ucestvovala je na dva kongresa : Medjunarodni kongres farmaceuta u Novom Sadu 2013 da radom „ Kozmetika vs. dermokozmetika vs kozmeceutici“ i na 37 internacionalnom...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Farmacija-Farmaceutska hemija III

Kolokvijum

Farmacija-Farmaceutska hemija II

Popravni ispit iz Farmaceutske hemije 2 14.02.2021

Farmacija-Farmaceutska hemija II

Završni ispit

Farmacija-Farmaceutska hemija II

Kolokvijum 2 16.01.2021

Farmacija-Farmaceutska hemija II

Oslobadjajuci kolokvijum 17.12.2020

Farmacija-Farmaceutska hemija II

Obavještenje: KOLOKVIJUM

Farmacija-Farmaceutska hemija II

Predavanja

Farmacija-Farmaceutska hemija II

Predavanje

Farmacija-Farmaceutska hemija II

Predavanje

Farmacija-Farmaceutska hemija II

Predavanje

Farmacija-Farmaceutska hemija II

Predavanje

Farmacija-Farmaceutska hemija II

Farmaceutska hemija 2: Predavanja