Dragana Brnović


Dragana Brnović
Šifra: 900367
Prezime i ime: Dragana Brnović
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA INFEKTIVNIH BOLESNIKA0 x 02 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4ZDRAVSTVENA NJEGA0 x 08 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor