Nikolić Jovanović Jelena


Nikolić Jovanović Jelena
Šifra: 900376
Prezime i ime: Nikolić Jovanović Jelena
Titula: Istaknuti stručnjak iz prakse
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor