Milan Martinovic

dr stom Milan Martinovic

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Rođen sam 20.06.1987 godine u Nikšiću. Osnovnu školu “Luka Simonović’’ završio sam kao nosilacdiplome Luča. Gimnaziju “Stojan Cerović” u Nikšiću, prirodno-matematički smjer, sam takođe završiokao nosilac diplome Luča. Upisao sam Stomatologiju na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2006 godinei diplomirao 2011 godine sa prosječnom ocjenom 9,2 . Pripravnički staž sam odradio u Stomatološkoj ordinaciji “Alfa DENT”. Radio samjoš u Stomatološkoj ordinaciji...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA -PREDKLINIKA0 x 03 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Đuričković M, Martinović M, Martinović M, Jakšić M, Nedović-Vuković MThe state of oral health in children with increased body weight in MontenegroProgr Nutr

Obavjestenja iz nastave