Medicinski fakultet

Biografija - Martinović Milan MED
Biografija - Martinović Milan MED

Rođen sam 20.06.1987 godine u Nikšiću. Osnovnu školu “Luka Simonović’’ završio sam kao nosilac
diplome Luča. Gimnaziju “Stojan Cerović” u Nikšiću, prirodno-matematički smjer, sam takođe završio
kao nosilac diplome Luča. Upisao sam Stomatologiju na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2006 godine
i diplomirao 2011 godine sa prosječnom ocjenom 9,2 .

Pripravnički staž sam odradio u Stomatološkoj ordinaciji “Alfa DENT”. Radio sam
još u Stomatološkoj ordinaciji „Dr Kostić“ ( jednu godinu) i u Stomatološkoj ordinaciji “Alfa DENT”
(četiri godine). Sada radim u Stomatološkoj ordinaciji “V DENTAL CENTAR”.

Zaposlen na Medicinskom fakultetu Podgorica na odsjeku Stomatologija kao asistent na predmetu
Bolesti zuba – predklinika. Student sam doktorskih studija na matičnom fakultetu.

Posjedujem brojne sertifikate sa različitih edukacija u cilju daljih sticanja vjestina.

iTop sertifikovani instruktor (gold level)Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.