Krsto Ivanović


Krsto Ivanović
Šifra: 900430
Prezime i ime: Krsto Ivanović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
1 Fizika1x2
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo (2017)
1 Fizika1x2
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj (2017)
1 Fizika2x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
1 Fizika1.5x10.5x4
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija
1 Fizika I1.5x1S
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
1 Tehnička fizika1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija
2 Fizika II1.5x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
2 Molekularna fizika i termodinamika3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
3 Elektromagnetizam4x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
6 Statistička fizika2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
6 Uvod u nuklearnu fiziku2x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Fizika
7 Nuklearna fizika2x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Fizika
8 Fizika čvrstog stanja3x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije