Blažo Đurović


Blažo Đurović
Šifra: 900508
Prezime i ime: Blažo Đurović
Titula:
Zvanje: saradnik na projektu
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Đurović, B., Đurović, I., Joksimović, A., Crnojević, V., Đukanović, S. & Pestorić, B.Monitoring the eutrophication using Landsat 8 in the Boka Kotorska bayActa Adriatica