Blažo Đurović


Blažo Đurović
Šifra: 900508
Prezime i ime: Blažo Đurović
Titula:
Zvanje: saradnik na projektu
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Blažo ĐUROVIĆ, Igor ĐUROVIĆ, Aleksandar JOKSIMOVIĆ, Vladimir CRNOJEVIĆ, Slobodan ĐUKANOVIĆ and Branka PESTORIĆ Monitoring the eutrophication using Landsat 8 in the Boka Kotorska BayActa Adriatica