Elektrotehnički fakultet

Biografija
Biografija

MSc Blažo Đurović rođen je 13. juna 1986. godine u Kotoru. Osnovnu školu je završio u Tivtu. Srednje obrazovanje je završio takođe u Tivtu u Srednjoj školi „Mladost“ gdje je dobio zvanje Elektroničara elektrotehnike. Nagrađen je za svoje uspjehe tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja diplomama Luča.

Upisao je Elektrotehnički fakultet u Podgorici 2005. godine i 2008. godine je stekao zvanje Bečlor Elektronike Telekomunikacija i Računara od istog. Završio je specijalističke studije na istom, na smjeru računari, i 2009. godine i time stekao zvanje Stepena specijaliste elektronike, telekomunikacija i računara.

  1. godine upisao je postdiplomske magistarske studije na Elektrotehničkom fakultetu. Završio je magistarske studije odbranivši magistarski rad „Višenitna implementacija lokalne polinomijalne aproksimacije sa pravilom presjeka opsega pouzdanosti“ 2012. godine.

Trenutno je na doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu i dio je BIO-ICT Centra Izvrsnosti. Njegovo polje istraživanja na doktorskim studijama je primjena daljinskog očitavanja (engl. remote sensing) na problem nadgledanja stanja mora.