Miljana Anđelić


Miljana Anđelić
Šifra: 900543
Prezime i ime: Miljana Anđelić
Titula: Dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne3FIZIOLOGIJA I0 x 00 x 0.33 x 3
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA FIZIOLOGIJA (BIOFIZIKA 18)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA FIZIOLOGIJA0 x 0.94 x 30 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4OPŠTA I ORALNA FIZIOLOGIJA0 x 0.51 x 30 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne4FIZIOLOGIJA II0 x 00 x 0.66 x 3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor