Medicinski fakultet, 18.10.2017

BiografijaX

Rođena 02.07.1991. u Pljevljima, Crna Gora. Osnovnu školu „Dušan Obradović“ i SMŠ „17. Septembar“ na Žabljaku, završila sa odličnim uspjehom i kao nosilac diplome „Luča”.

Tokom školovanja učestvovala i osvajala nagrade na državnim takmičenjima iz biologije, literarnim i likovnim konkursima. Godine 2011. izdala knjigu poezije pod nazivom “Poruke srca”. Bila stipendista Ministarstva prosvjete Crne Gore za talentovane učenike srednjih škola.

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore upisala  studijske 2010/11. godine. Završni rad pod nazivom „Nespecifične mehaničke povrede “, pod mentorstvom prof. dr Miodraga Šoća, odbranila u maju 2016. Tokom studiranja bila stipendista opštine Žabljak i dobitnik više godišnjih nagrada Medicinskog fakulteta u Podgorici, za izuzetno postignut uspjeh tokom studija. Tokom jula 2015. godine boravila na jednomjesečnoj profesionalnoj razmjeni studenata medicine u Antony Jurash University Hospital No 1, Bydgoszcz, Poljska.

Pripravnički radni staž obavila u Domu zdravlja Podgorica. Od septembra 2017. odlukom Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore izabrana za saradnika u nastavi za predmete Medicinska fiziologija, Opšta i oralna fiziologija, Fiziologija I i Fiziologija II na studijskim programima Medicina, Stomatologija i Farmacija. Od avgusta 2017. do oktobra 2018. radila kao klinički ljekar u Centru za medicinsku genetiku i imunologiju, Klinički Centar Crne Gore. Od oktobra 2018. započela specijalističke studije iz oblasti pedijatrije, za potrebe Centra za medicinsku genetiku i imunologiju, Kliničkog Centra Crne Gore. Student je akademskih doktorskih studija, studijski program Medicina, na Medicinskom fakultetu u Podgorici. 

Učesnik je  Drugog kongresa preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem, kao autor i koautor naučnih radova. U novembru 2018. godine bila u studijskoj posjeti Evropskoj laboratoriji za molekularnu biologiju (EMBL) u Hajdelbergu, Njemačka. Kao član COST asocijacije ( European Cooperation in Scienceand Technology) bila učesnik “Imaging & Clinical Phenotyping Training School”, u decembru 2018. u Skoplju.

Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom. Poznaje osnove rada na računaru.