Benida Šahmanović

Dr med Benida Šahmanović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Dr  Benida Šahmanović Škrijelj, rođena 25. Novembra, 1991. godine u Plavu, Crna Gora. Osnovnu školu „Hajro Šahmanović“ i SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, završila sa odličnim uspjehom, nosilac je diplome „Luča”. Upisala Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore studijske 2010/11. godine u Podgorici. Završni rad pod nazivom “ Korelacija diabetes melitusa tip II sa sindromom policističnih ovarijuma“ pod mentorstvom prof. dr Snežana Vujošević, odbranila u maju...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Emir Muzurović, Zoja Stanković, Zlata Kovačević, Benida Šahmanović Škrijelj, Dimitri P Mikhailidis Inflammatory Markers Associated With Diabetes Mellitus - Old and New PlayersCurr Pharm Des

Obavjestenja iz nastave