Benida Šahmanović


Benida Šahmanović
Šifra: 900545
Prezime i ime: Benida Šahmanović
Titula: Dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Emir Muzurović, Zoja Stanković, Zlata Kovačević, Benida Šahmanović Škrijelj, Dimitri P Mikhailidis Inflammatory Markers Associated With Diabetes Mellitus - Old and New PlayersCurr Pharm Des