Sabina Ćatić

Dr med Sabina Ćatić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

SABINA ĆATIĆ Datum i mjesto rođenja: 23. 10. 1976. Bijelo Polje, Crna Gora Adresa: Bulevar Pera Ćetkovića 191/13, Podgorica, Crna Gora Telefon:   + 382 63 241 444 E-mail: sabina.catic@ijzcg.me RADNO ISKUSTVO 2008 - Institut za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica, Crna Gora ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave