Vukica Đukić

Vukica Đukić

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Vukica Đukić  rođena  01.09.1964. u Plavu ,Crna Gora. Srednju medicinsku školu završila 1982 godine u Ivangradu današnjim Beranama. Diplomirala na Višoj medicinskoj školi u Beogradu 2002 godine.Dalja usavršavanje nastavlja na Visokoj medicinskoj školi ,Specijalističkim studijama na Visokoj zdravstvenoj školi u Beogradu 2012 godine. Godine 2016 , brani magistarski  rad  na Katedri za zdravstvenu njegu na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Travniku  i stiče zvanje Magistar...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1KLINIČKA PRAKSA I0 x 01.14 x 60 x 0
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE0 x 0.29 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2KLINIČKA PRAKSA II0 x 01.14 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3KLINIČKA PRAKSA III0 x 01.14 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4KLINIČKA PRAKSA IV0 x 01.14 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5KLINIČKA PRAKSA V0 x 01.14 x 40 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave