Rino Bošnjak


Rino Bošnjak
Šifra: 900677
Prezime i ime: Rino Bošnjak
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKPOMORSKE NAUKEMagistarske1METEOROLOGIJA U FUNKCIJI NAVIGACIJE3 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor