Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

  1. Samostalno planira pomorska putovanja analiziranjem i upotrebom navigacionih karata i priručnika, meteoroloških izvještaja, navigacionih obavještenja i upozorenja, itd.
  2. Procjenjuje opasnosti, te upotrebljava opremu za spašavanje i primjenjuje tehnike preživljavanja na moru, itd.
  3. Analizira greške i pouzdanosti navigacionih i ostalih brodskih sistema, te planira putovanja i upravlja brodom u svim uslovima primjenjujući metode optimiziranja pomorskog putovanja.
  4. Drži sigurne navigacione straže i praktično koristi navigacione, meteorološke, komunikacione i ostale opreme na mostu.
  5. Razlikuje pojedine vrste tereta i tehnologija u pomorskim prevozima i planira odgovarajuće tehnike rukovanja teretom, te samostalno procjenjuje bitne elemente brodskog stabiliteta.
  6. Tumači i kritički prosuđuje elemente pomorsko međunarodne i nacionalne pravne regulative (zaštita života na moru i zaštita mora i morskog okruženja).
  7. Upravlja posadom i grupama ljudi, te pravilno djeluje u vanrednim okolnostima.
  8. Interpretira načela poslovanja u brodarstvu.
  9. Organizuje postupke održavanja broda i brodskih sistema.
  10. Kontroliše i nadgleda, održava i efikasno upravlja radom tehničkih sistema u pomorskoj privredi i nautičkom turizmu.