Ivana Drljević

dr pharm Ivana Drljević

saradnik u nastavi dr | Medicinski fakultet | honorarno

Drljević Ivana rođena je 22.09.1992.godine u Beranama. Osnovnu skolu i  Gimnaziju “Panto Mališić” završila je u Beranama,  kao dobitnica diploma „Luča“. Farmaceutski fakultet u Podgorici  upisala je 2011. godine, a završila 14.06.2016.godine, sa srednjom ocjenom položenih ispita „B“. Tokom školovanja bila je stipendista Opštine Berane. Pripravnički staž je odradila u apoteci “Montefarm” u Podgorici, veledrogeriji Montefarm, bolničkoj apoteci, fabrici ljekova...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave