Ivana Drljević


Ivana Drljević
Šifra: 900690
Prezime i ime: Ivana Drljević
Titula: dr pharm
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor