OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE II


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+12+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO RAKETIĆ1.5x7
68B+7P
MIRJANA IVANOVIĆ1.5x7
68B+7P
JELICA ĆERANIĆ1.5x7
68B+7P
MITAR SAVELJIĆ1.5x7
68B+7P
GORDANA MAGDELINIĆ1.5x7
68B+7P
DRAGANA JOVANOVIĆ1.5x7
68B+7P
ANDRIJANA POPOVIĆ1.5x7
68B+7P
TATJANA BULATOVIĆ1.5x7
68B+7P
DIVNA KEKUŠ4x1
68B+7P