OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE II


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+12+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA LUTOVAC12x1
9B
RANKO RAKETIĆ12x1
8B+2P
MIRA RALEVIĆ12x1
7B+2P
GORDANA MAGDELINIĆ12x1
9B+2P
VALENTINA ŠĆEKIĆ12x1
8B+2P
TAMARA LABOVIĆ12x1
8B+2P
KRISTINA RADOMAN4x1
49B+10P