Borislav Ivanović


Borislav Ivanović
Šifra: 900694
Prezime i ime: Borislav Ivanović
Titula: strukovni medicinski radiolog
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2OSNOVI BIOFIZIKE,RADIOLOGIJE I ZAŠTITE OD ZRAČENJA0 x 02 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor