Medicinski fakultet, 10.10.2018

BiografijaX

Borislav Ivanović , Strukovni medicinski radiolog specijalista, rodjen je u Beranama 13.07.1962. godine, gdje je zavrsio osnovnu školu i gimnaziju.

Višu medicinsku skolu u Beogradu završava 1994.godine i stiče zvanje Viši radiološki tehničar. Nastavlja stručno usavršavanje i 2010 godine završava Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu, gdje stiče stručno zvanje Strukovni medicinski radiolog.

Godine 2014. završava Specijalističke strukovne studije na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija , odsjek Savremene dijagnostičke metode u radiologiji i time stiče stručno zvanje Strukovni medicinski radiolog specijalista.

Radnu karijeru je zapoceo 1994. godine na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu, radeći na poslovima radiološke dijagnostike srca i perifernog krvotoka.

Od 2000.godine živi u Beranama i radi u Opštoj bolnici Berane kao glavni tehničar Službe za radiološku dijagnostiku.

Oženjen je i ima dvoje djece.