Sara Serhatlić Arianna


Sara Serhatlić  Arianna
Šifra: 900772
Prezime i ime: Sara Serhatlić Arianna
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKESTARSKE LITERATURE I0 x 03 x 20 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKESTARSKE LITERATURE I0 x 03 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE II0 x 03 x 20 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKESTARSKE LITERATURE II0 x 03 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE III0 x 03 x 20 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE IV0 x 03 x 20 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne5ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE V0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE V0 x 03 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE VI0 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor