Muzička akademija, 22.04.2019

BiografijaX

Sara Arianna Serhatlić (Podgorica, 1993) je završila srednju muzičku školu “Vasa Pavić” u Podgorici, a nakon završetka osnovnih studija Opšte muzičke pedagogije na Muzičkoj akademiji, završila je specijalističke studije, smjer Horsko dirigovanje.Trenutno je student druge godine magistarskih studija na Muzičkoj akademiji, odsjek za dirigovanje.

U dosadašnjem toku školovanja i studiranja dobitnica je brojnih nagrada i priznanja od kojih se izdvajaju Luča u osnovnoj školi, nagrada Đak generacije u srednjoj školi,  nagrada Univerziteta Crne Gore, nagrada „13. novembar“ Prijestonice Cetinje za izuzetan uspjeh postignut tokom studija. Bila je  stipendista Atlas fondacije, Ministarstva prosvjete i fondacije Konrad Adenauer iz Berlina. Bila je student povjerenik na Muzičkoj akademiji , član Studentskog parlamenta UCG, član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i član Upravnog odbora Doma učenika i studenata na Cetinju.  Od novembra 2016. godine bila je  predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore i član Senata Univerziteta Crne Gore, za mandatni period 2016-2018.

Završila je program stručnog osposobljavanja na Muzičkoj akademiji na Cetinju u oktobru 2016. godine, gdje je radila kao demonstrator na osnovnim studijama za predmet Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura. Bila je član Organizacionog odbora i učesnik  Međunarodne konferencije „Muzičko nasljeđe Crne Gore“, tokom koje je prezentovala rad na temu „Podgoričke narodne pjesme kroz interpretacije Ksenije Cicvarić“ u Ministarstvu kulture Crne Gore, kao i Dariah- Eric radionice  na temu“Izgradnja održive infrastrukture za znanstvene i baštinske ustanove”, u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba. U okviru projekta Studentski kulturni centar, autor je muzike i aranžmana za gudački kvartet za studentsko kulturno veče “Baklja“, koje je organizovano povodom obilježavanja decenije obnove nezavisnosti Crne Gore, u maju 2016.godine.

Bila je delegat na Skupštinama Evropske studentske unije na Malti, u Izraelu i  Sloveniji kao i na konvencijama u Bratislavi i Beču, član Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Ministarstvu prosvjete, član Radne grupe za izradu Samoevaluacionog izvještaja Univerziteta Crne Gore, te predsjednik Organizacionog odbora i član Počasnog odbora za organizaciju 75. zasijedanja Skupštine Evropske studentske unije u Budvi prošle godine.

Član je nacionalnog HERE (Higher Education Research Experiences) tima u okviru Erasmus+ kancelarije u Podgorici. Angažovana je kao dirigent hora u rimokatoličkoj crkvi Presvetog Srca Isusovog u Podgorici i radi kao saradnik u nastavi na predmetu Orekstarsko dirigovanje sa poznavanjem orkestarske literature na Muzičkoj akademiji na Cetinju.

Tečno govori engleski i italijanski jezik, a služi se makedonskim i njemačkim.

 

 

Broj posjeta : 275