Nikola Mijajlović

Nikola Mijajlović

docent | Muzička akademija | honorarno

Nikola Mijajlović rođen je 1986. godine u Ćupriji. Srednju muzičku školu dr Vojislav Vučković na odseku truba u klasi profesora Vladimira Polikarpova završava 2005.  godine u Beogradu. Iste godine počinje studije na odseku za duvačke instrumente na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je i diplomirao 2010. u klasi red. prof. Mladena Đorđevića sa najvišom ocenom iz glavnog predmeta truba. 2016. godine završava specijalističke studije takođe sa najvišom ocenom deset, na odseku za kamernu muziku u klasi  redovnog profesora, dr...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1TRUBA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2TRUBA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3TRUBA III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4TRUBA IV2 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne5TRUBA V0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5TRUBA 52 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KONCERTNA PRAKSA I0 x 00 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne6TRUBA VI0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6TRUBA 62 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONCERTNA PRAKSA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Izvođačke umjetnosti (2017)-Truba IV

Program tehničkih vježbi i etida - 17.03.2020 20:18

Izvođačke umjetnosti (2017)-Truba II

Program tehničkih vježbi i etida - 17.03.2020 20:09