Nikola Mijajlović


Nikola Mijajlović
Šifra: 900812
Prezime i ime: Nikola Mijajlović
Titula:
Zvanje: docent
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1TRUBA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2TRUBA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3TRUBA III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4TRUBA IV2 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne5TRUBA V0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5TRUBA 52 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIOsnovne6TRUBA VI0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6TRUBA 62 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije