Mitar Delević


Mitar Delević
Šifra: 900835
Prezime i ime: Mitar Delević
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne5BROMATOLOGIJA0 x 00 x 01.5 x 3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor