Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

  • Poznaje teorijska i praktična znanja iz farmaceutske struke i razvija kompetencije za cjeloživotno učenje.
  • Poznaje procese u apoteci na poslovima obezbeđivanja izrade i izdavanja ljekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, pružanja informacija o njihovoj pravilnoj i bezbjednoj primjeni.
  • Doprinese zdravstvenoj zaštiti pacijenata, koristeći principe i farmaceutske metode, zasnovane na dokazima.
  • Primijeni stečeno znanje u sprovođenju racionalne farmakoterapije, aktivnosti vezane za prevenciju i liječenje bolesti i promociju zdravog načina života.
  • Poznaje poslove vezane za razvoj, proizvodnju, kontrolu kvaliteta i registraciju ljekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda.
  • Primijeni stečeno znanje vezano za razvoj i primjenu odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim laboratorijama i centrima u različitim oblastima farmaceutskih i biomedicinskih nauka.
  • Upotrijebi stečeno znanje u radu regulatornih tijela na donošenju i primjeni zakonskih i podzakonskih akata .
  • Primijeni stečena znanja o uslovima čuvanja, skladištenja, distribucije i marketinga ljekova i medicinskih sredstava.