Dragana Latić


Dragana Latić
Šifra: 900842
Prezime i ime: Dragana Latić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3OPŠTA PATOLOGIJA0 x 0.5 x 20 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4ORALNA PATOLOGIJA0 x 01 x 30 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA ANATOMIJA0 x 03 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije