Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku ovog studijskog programa student/studentkinja će pokazati sposobnost da:

 • samostalno planira pomorsko putovanje analiziranjem i upotrebom navigacionih karata i priručnika, meteoroloških izvještaja, navigacionih obavještenja i upozorenja;
 • procjenjuje opasnosti, upotrijebi opremu za spašavanje i primijeni tehnike preživljavanja na moru;
 • analizira greške i pouzdanost navigacionih i ostalih brodskih sistema, planira putovanje i upravlja brodom u svim uslovima, primjenjujući metode optimiziranja pomorskog putovanja;
 • drži sigurnu navigacionu stražu i praktično koristi navigacionu, meteorološku, komunikacionu i ostalu opremu na mostu;
 • razlikuje terete i tehnologije u pomorskim prevozima i planira odgovarajuće tehnike rukovanja teretom, samostalno procjenjuje bitne elemente brodskog stabiliteta;
 • tumači i kritički prosuđuje elemente pomorsko međunarodne i nacionalne pravne regulative (zaštita života na moru i zaštita mora i morskog okruženja);
 • upravlja posadom i grupama ljudi, pravilno djeluje u vanrednim okolnostima;
 • objasni i interpretira načela poslovanja u brodarstvu;
 • organizuje postupke održavanja broda i brodskih sistema;
 • kontroliše, nadgleda, održava i efikasno upravlja radom tehničkih sistema u pomorskoj privredi i nautičkom turizmu;
 • planira pomorsko-transportne aktivnosti u svim sadržajnim oblicima pomorskog brodarstva (tankerskog, bulkerskog, kontejnerskog, Ro-Ro i Ferry, kružnih putovanja morem (Cruise Shipping), prevoza automobila morem, prevoza kvarljivih tereta morem, LNG Supply Chain-a;
 • organizuje i modelira pomorsko-transportne sisteme;
 • planira i modelira pomorsko-transportne kontejnerske procese sa aspekta integracije na evropske transportne mreže i koridore;
 • planira i razvija sisteme marina, luka za mala plovila i nautički turizam;
 • doprinosi pomorsko-transportnoj, intermodalnoj, logističkoj i pomorsko-nautičkoj valorizaciji potencijala najbližeg okruženja, a naročito Crne Gore.