Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta mogu objasniti pojam kapaciteta broda uzevši u obzir različite vrste brodova i raznih tereta; definisanje nosivosti broda i uticajnih faktora; upotrijebiti brodske tablice i dijagrame; opisati uticaj tereta na konstruktivna opterećenja broda i stabilnost broda; opisati upotrebu teretnih uređaja kod krcanja i slaganja tereta, upotrebu separacionog materijala kao i opreme za osiguranje tereta od pomjeranja; opisati pripremu brodskih skladišta za ukrcaj različitih vrsta tereta; vršiti određivanje ukrcane/iskrcane količine tereta prema gazu broda (eng. draft survey); izraditi plan tereta, opisati procedure kod ukrcaja i prevoza opasnih tereta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORO LUČIĆ2x2
80B+4P
GORAN BELAMARIĆ1x1
80B+4P

Rezultati septembarskog roka

II kolokvijum - raspored grupa studenata

Predavanja, 26.02.2020.

Raspored predavanja

Nastava iz Rukovanja teretom na Nautici i pomorskom saobracjau, 28.2.2019.