Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Pomorsko javno pravo mogu: - Definisati, razlikovati i uporediti morska područja u skladu sa pravom mora. - Opisati pravni status broda u pojedinim morskim područjima. - Razlikovati osnovne pojmove pomorske sigurnosti. - Klasifikovati i opisati plovne objekte. - Klasifikovati I opisati sertifikate koji svaki brod mora da posjeduje. - Opisati i analizirati inspekcijski nadzor nad brodovima. - Razlikovati prava i obaveze pomoraca iz oblasti radno pravnih odnosa. - Analizirati nacionalne i međunarodne propise iz pomorskog prava (prava mora, pomorskog upravnog prava i pomorskog radnog prava).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA NIKČEVIĆ2x1
80B+3P
1x2
80B+3P

Rezultati završnog ispita

Ocjene

Rezultati I kolokvijuma, 01.11.2019.

Kolokvijum II iz Pomorskog javnog prava na Nautici i pomorskom saobracaju, 21.12.2018.

Kolokvijum II iz Pomorskog javno prava na Nautici i pomorskom saobracaju

Kolokvijum I iz Pomorskog javnog prava na Nautici i pomorskom saobracaju